Rzeczpospolita, R.1, nr 94 (17 września 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie