Rzeczpospolita, R.1, nr 84 (7 września 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie