Rzeczpospolita, R.1, nr 82 (5 września 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie