Rzeczpospolita, R.1, nr 75 (29 sierpnia 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie