Rzeczpospolita, R.1, nr 63 (17 sierpnia 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie