Rzeczpospolita, R.1, nr 59 (13 sierpnia 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie