Rzeczpospolita, R.1, nr 43 (28 lipca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie