Rzeczpospolita, R.1, nr 33 (17 lipca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie