Rzeczpospolita, R.1, nr 29 (13 lipca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie