Rzeczpospolita, R.1, nr 9 (23 czerwca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie