Rzeczpospolita, R.1, nr 8 (22 czerwca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie