Rzeczpospolita, R.1, nr 5 (19 czerwca 1920) - wyd. poranne

czasopisma społeczno-kulturalne polskie