Handel Wewnętrzny : marketing, rynek, przedsiębiorstwo : [pismo poświęcone problemom przedsiębiorstwa i rynku], 2012, nr 5, cz. 2, t. 1 (wrzesień/październik)

czasopisma ekonomiczne polskie