Handel Wewnętrzny : marketing, rynek, przedsiębiorstwo : [pismo poświęcone problemom przedsiębiorstwa i rynku], 2012, nr 4, cz. 2, t. 3 (lipiec/sierpień)

czasopisma ekonomiczne polskie