Handel Wewnętrzny : marketing, rynek, przedsiębiorstwo : [pismo poświęcone problemom przedsiębiorstwa i rynku], 2012, nr 1, cz. 1 (stycz./luty) = nr 336

czasopisma ekonomiczne polskie