Zabytki historyczne Żydów w Polsce ; oraz Sprawozdanie Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie za lata akademickie 1927/28 - 1928/29

Odb.: Sprawozdania Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie za lata akademickie 1927/28 i 1928/29.