Pamiętnik 40-letniej działalności Związku Zawodowego Pracowników Handlowych, Przemysłowych i Biurowych M. St. Warszawy, poprzednio Towarzystwa Wzaj. Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych M. Warszawy : 1884-1924.