Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie : czasopismo naukowe o problemach współczesnego zarządzania, 2005, nr 1 = nr 1

Od 2009, nr 1: Wydaw. AHE.