Kurjer Poznański, R.34 , nr 382 (23 sierpnia 1939) - wyd. wieczorne

gazety polskie