Kurjer Poznański, R.34 , nr 347 ( 1 sierpnia 1939) - wyd. poranne

gazety polskie