Kurjer Poznański, R.34, nr 233 (23 maja 1939)

gazety polskie