Kurjer Poznański, R.34, nr 205 (5 maja 1939)

gazety polskie