Kurjer Poznański, R.33, nr 117 (13 marca 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie