Kurjer Poznański, R.33, nr 113 (11 marca 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie