Kurjer Poznański, R.33, nr 109 (9 marca 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie