Kurjer Poznański, R.33, nr 106 (6 marca 1938) - wyd. poranne

gazety polskie