Kurjer Poznański, R.33, nr 91 (26 lutego 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie