Kurjer Poznański, R.33, nr 90 (25 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie