Kurjer Poznański, R.33, nr 88 (24 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie