Kurjer Poznański, R.33, nr 80 (19 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie