Kurjer Poznański, R.33, nr 74 (16 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie