Kurjer Poznański, R.33, nr 73 (16 lutego 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie