Kurjer Poznański, R.33, nr 69 (13 lutego 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie