Kurjer Poznański, R.33, nr 66 (11 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie