Kurjer Poznański, R.33, nr 60 (8 lutego 1938) - wyd. poranne

gazety polskie