Kurjer Poznański, R.33, nr 59 (8 lutego 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie