Kurjer Poznański, R.33, nr 33 (22 stycznia 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie