Kurjer Poznański, R.33, nr 31 (21 stycznia 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie