Kurjer Poznański, R.33, nr 16 (12 stycznia 1938) - wyd. poranne

gazety polskie