Kurjer Poznański, R.33, nr 15 (12 stycznia 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie