Kurjer Poznański, R.33, nr 7 (6 stycznia 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie