Kurjer Poznański, R.33, nr 3 (4 stycznia 1938) - wyd. wieczorne

gazety polskie