Kurjer Poznański, R.33, nr 2 (1 stycznia 1938) - wyd. poranne

gazety polskie