Kurjer Poznański, R.31, nr 496 (25 października 1936) - wyd. główne

gazety polskie