Kurjer Poznański, R.31, nr 472 (11 października 1936) - wyd. główne

gazety polskie