Kurjer Poznański, R.30, nr 144 (27 marca 1935) - wyd. poranne

gazety polskie