Kurjer Poznański, R.30, nr 109 (7 marca 1935) - wyd. główne

gazety polskie