Kurjer Poznański, R.28 , nr 402 (2 wrzesnia 933) - wyd. poranne

gazety polskie