Gazeta Krakowska, 1836, nr 94 (25 kwietnia)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.