Gazeta Krakowska, 1833, nr 94 (10 kwietnia)

Opis na podstawie: 1801, nr 5.